Tin tức Google

Google AdWords chính thức đổi tên thành Google Ads

Google AdWords chính thức đổi tên thành Google Ads
5/5 - (2 votes)

Vào ngày 24 tháng 7 năm 2018, Google AdWords sẽ đổi tên thành Google Ads. Thương hiệu Google Ads mới thể hiện đầy đủ các loại chiến dịch trên Tìm kiếm, Hiển thị, Video, Ứng dụng, v.v. Các loại chiến dịch này giúp bạn kết nối với nhiều người tiêu dùng hơn khi họ chuyển sang sử dụng Google cũng như các trang web và ứng dụng của đối tác Google để tìm thông tin và hoàn tất giao dịch.

Nội dung sẽ thay đổi

Kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2018, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy thương hiệu Google Ads mới — bao gồm tên và biểu trưng mới — hiển thị trong giao diện sản phẩm, Trung tâm trợ giúp, chứng từ thanh toán, v.v. URL bạn sử dụng để truy cập vào tài khoản của mình sẽ thay đổi từ adwords.google.com.vn thành ads.google.com.vn và Trung tâm trợ giúp sẽ thay đổi từ support.google.com/adwords thành support.google.com/google-ads.

Bạn không cần phải thực hiện hành động nào và các thay đổi đối với thương hiệu Google Ads sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất chiến dịch, hoạt động di chuyển hoặc báo cáo của bạn.

Theo nhóm Google AdWords (sắp đổi tên thành Google Ads)

Post Comment