Thủ thuật WEB

Hướng dẫn Redirect thư mục /public đến domain chính trong Laravel

Hướng dẫn Redirect thư mục /public đến domain chính trong Laravel
5/5 - (1 vote)

– Trên hosting cPanel, nếu bạn đã cài đặt Laravel trên domain chính trong thư mục public_html (thư mục gốc cho tên miền chính), nhưng bạn không muốn khách truy cập thấy url you-domain/public mặc định, hãy làm theo các bước hướng dẫn sau:

– Tìm kiếm tệp .htaccess trong public_html (hoặc thư mục gốc tên miền của bạn). Theo mặc định, các tệp dotfiles được ẩn trong Trình quản lý tệp của bạn. Để xem tất cả các tệp ẩn bao gồm cả .htaccess, hãy làm theo các bước sau:

+ Truy cập File Manager » Settings » Check chọn Show Hidden Files (dotfiles)

– Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy tệp .htaccess, hãy tạo một tệp mới từ Trình quản lý tệp, có tên là “.htaccess”

– Sau đó bạn mở tệp .htaccess và thêm đoạn mã sau:

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L]

</IfModule>

– Bạn cần lưu thay đổi, xóa lịch sử trình duyệt và truy cập lại tên miền chính để kiểm tra kết quả.

Chúc bạn thực hiện thành công !

Post Comment